Poslije oluje [WFRP 2ed]

Što se dosad zbilo?

Nakon otpuštanja iz vojske protagonisti naše priče završili su u istočnom Stirlandu gdje ih je Elena, mlada svećenica Morra, unajmila kao pratitelje na putu do napuštenog samostana Grauenstein. Naizgled obična eskort misija pretvorila se u borbu za preživljavanje u kojoj su se protagonisti suočili sa štovateljima Kaosa, mutantima, jednom vampiricom i njezinom pratnjom, čoporu strahovukova te bandi drumskih razbojnika.

Ranjeni ali živi i s teretom od 8 zlatnih imperijalnih poluga nalaze se u Sylvaniji, nedaleko od malog grada Bylorhof.

Comments

Porfirije

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.